GN Division   Development Officer Name Telephone Number
Periyakulam Mrs. N.Chandrika +94 776 122 191
Iqbalnagar Mrs. A.Amsiya +94 767 980 986
Veloor Mrs. P.Jeyanthini +94 769 669 080
Nilaveli Mrs. J.Mathivathani +94 758 258 147
Gobalapuram Ms. P.Nithyananthy +94 766 598 993
Vaaliyuthu Mrs. S.K.Hyriya +94 779 992 808
Irrakkakanday Mrs. K.Rajitha +94 714 835 121
Kumpurupitty East Ms. V.Thamilchelvi +94 777 510 465
Kumpurupitty North Mrs. S.Namagal +94 775 835 759
Kumpurupitty South Mrs. S.Kiruparani +94 711 559 521
Irranaikeny Mrs. J.Mathivathani +94 758 258 147
Veerancholai Mrs. S.Pathmini +94 768 400 374
Kuchchaveli Mr. R.Elango +94 773 901 694
Casimnagar Mr. M.Gowrithasan +94 773 590 411
Jayanagar Mr. K.Lingarajkumar +94 772 146 890
Senthoor Mrs. A.R.Athabiya +94 718 785 195
Thiriyai Mr. S.Chandravathanan +94 774 010 573
Kaddukulam Mr. S.Chandravathanan +94 774 010 573
Kallampattai Mr. V.Shrivadsan +94 777 427 597
Pulmoddai 01 Mrs. P.M.Naseem +94 712 997 881
Pulmoddai 02 Mrs.M.H.Munjiyath Begam +94 716 535 648
Pulmoddai 03 Mr. A.S.Ossali +94 718 586 615
Pulmoddai 04 Mr. I.Naufar +94 713 058 821
Thennamaravady Mr. V.Shrivadsan +94 777 427 597

News & Events

08
Apr2019
Drugs Prevention programme

Drugs Prevention programme

Drugs Prevention Progremme at Divisional Secretariat Kuchchaveli...

Scroll To Top